Rosenmetoden

Massage för kropp och själ

Lyssnande – Inkännande – Bejakande

Den mjuka inkännande beröringen når det gömda och glömda
kontaktar det som är svårt att sätta ord på

I händernas varma mottagande kan de inre rummen öppnas
där den egna visheten och vissheten finns

Det blir möjligt att gå nära det svåra låta känslor strömma
märka hur det blir till en bärande kraft

Ord söker sig fram
och ger den egna historien en ny innebörd

Det unika framträder nyfiken och ivrig på det egna livet.
Bär vetskapen om en djup kärleksfull mening.

En behandling tar drygt en timme, kostnad 800 kr
Certifierad Rosenterapeut och medlem i:
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund