Om mig

Jag har valt att låta livet handla om det inre… sökt i mig för att finna den djupa glädjen, medkänslan och kraften. Velat förvandla sår och smärtor till kärlek och medvetenhet.

Sökandet har lett mig till den inre visheten att livet kan bäras i medvetenhet…
och till vissheten att mitt liv skapas av mig