Flowdance

I närhet till dig själv dansar du med slutna ögon låter musiken beröra dig
följer musiken och känslan, låter dem röra kroppen

Kommer nära ditt inre med alla känslor och stopp

Låter känslorna röra sig friare kroppen blir friare tankarna blir friare

Du märker dina möjligheter, dansar möjligheterna, drömmarna och visionerna

Sårbarheten men också kraften får leva i dig

Kärleken, den största kraft vi har, leder dig visar dig på utvägar och lösningar

Du kan förstå dig själv och därför andra, det tunga i livet håller
inte längre fast dig utan är en känsla som övergår i en annan känsla

Lättheten och ljuset i livet kommer tillbaka du möter din andlighet
den som du föddes med du finns med i ett större sammanhang

Du anar en djupare mening med ditt liv din livsuppgift

Med innerlighet och mjukhet möter du känslor och minnen
och kan ta till dig din historia

Du lever berörd av livet

Väljer i ditt liv Din väg vågar utmaningar och rädslor